Showing all 5 results

Showing all 5 results

PC Apple iMac (i5 3.4GHz/8G RAM/1TB HDD/Radeon Pro 570 4G/27" 5K/Mac OS) (MNE92SA/A)

PC Apple iMac
 • PC Apple iMac - MNE92SA/A
 • Bộ vi xử lý Intel Core i5 3.4GHz
 • RAM 8G/ 1TB/ Radeon Pro 570 4G/ 27" 5K/ Mac OS
 

Thông tin đang được cập nhật …

Bảo hành: 24 tháng

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC Apple iMac (i5 3.5GHz/8G RAM/1TB HDD/Radeon Pro 575 4G/27″ 5K/Mac OS) (MNEA2SA/A)

PC Apple iMac (i5 3.5GHz/8G RAM/1TB HDD/Radeon Pro 575 4G/27" 5K/Mac OS) (MNEA2SA/A)
 • PC Apple iMac - MNEA2SA/A
 • Bộ vi xử lý Intel core i5 3.5GHz
 • RAM 8G/ 1TB/ Radeon Pro 575 4G/ 27" 5K/ Mac OS
   

Thông tin đang được cập nhật …

Bảo hành: 12 tháng

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC Apple iMac (i5 3.8GHz/8G RAM/2TB HDD/Radeon Pro 580 8G/27″ 5K/Mac OS) (MNED2SA/A)

PC Apple iMac (i5 3.8GHz/8G RAM/2TB HDD/Radeon Pro 580 8G/27" 5K/Mac OS) (MNED2SA/A)
 • PC Apple iMac - MNED2SA/A
 • Bộ vi xử lý Intel Core i5 3.8GHz
 • RAM 8G/ 2TB/ Radeon Pro 580 8G/ 27" 5K/ Mac OS
 

Thông tin đang được cập nhật …

Bảo hành: 12 tháng

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC Apple iMac (i5 3.8GHz/8G RAM/2TB HDD/Radeon Pro 580 8G/27″ 5K/Mac OS) (MNED2SA/A)

PC Apple iMac
 • PC Apple iMac - MNED2SA/A
 • Bộ vi xử lý Intel Core i5 3.8GHz
 • RAM 8G/ 2TB/ Radeon Pro 580 8G/ 27" 5K/ Mac OS
 

Thông tin đang được cập nhật …

Bảo hành: 12 tháng

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PPC Apple iMac Pro 8-core (Intel Xeon/32G RAM ECC/1TB SSD/Radeon Pro Vega 56 – 8G/27″ Retina/K+M/OS Mac) (MQ2Y2SA/A)

PPC Apple iMac Pro 8-core
 • PC Apple iMac Pro MQ2Y2SA/A
 • Bộ vi xử lý 8-core Intel Xeon RAM 32G ECC
 • 1TB SSD/ Radeon Pro Vega 56 - 8G/ 27" Retina/K+M/OS Mac
 

Thông tin đang được cập nhật …

Bảo hành: 12 tháng

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển