Máy tính để bàn ADC

Showing all 12 results

Máy tính để bàn ADC

Showing all 12 results

Máy tính ADB081 (G200E/A320/4GB RAM/120GB SSD/Nguồn 500W/Dos)

Máy tính ADB081
 • Main: A320M
 • CPU: AMD Ryzen Athlon 200GE
 • RAM: 4GB/2400 (1*4GB)
 • Ổ cứng: SSD 120GB
 • Nguồn Jupistar 500 24P
 • Vỏ Case: Xigmatek
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Home H6 (200GE/A320/4GB RAM/120GB SSD/Nguồn 350W/Dos)

PC AD Business Home H6
 • Main: H310
 • Cpu: Ryzen Athlon 200GE
 • Ram: DDRR4 4GB/2400 (1*4GB)
 • Ổ cứng: SSD 120GB
 • Nguồn: 350W
 • Vỏ: KENOO
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Máy tính ADB078 (i3 8100/H310/4GB RAM/120GB SSD/Nguồn 350W/Dos)

Máy tính ADB078
 • Main: H310M
 • CPU Intel Core i3-8100 (Coffee Lake )
 • RAM: 4GB/2400 (1*4GB)
 • Ổ cứng: SSD 120GB
 • Nguồn: 350W
 • Vỏ Case: Xigmatek
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Pro P19 (R3 2200G/B450/8GB RAM/1TB HDD/Nguồn 350W/Dos)

PC AD Business Pro P19
 • Main: b450
 • Cpu: Ryzen 3 2200G
 • Ram: DDRam4 8GB/2666 (1*8GB)
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Nguồn: 350W
 • Vỏ: KENOO
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Pro P14 (I3 9100/H310/4GB RAM/120GB SSD/Nguồn 350W/Dos)

PC AD Business Pro P14
 • Main: H310
 • Cpu: Intel Core i3 9100
 • Ram: DDR4 4GB/2400 (1*4GB)
 • Ổ cứng: SSD 120GB
 • Nguồn: 350W
 • Vỏ: KENOO
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

Máy tính ADB079 (i3 8100/H310/4GB RAM/1TB HDD/Nguồn 350W/Dos)

Máy tính ADB079
 • Main :H310
 • CPU: Intel Core i3-8100(Coffee Lake )
 • RAM: 4GB/2400 (1*4GB)
 • Ổ cứng :HDD 1TB/7200
 • Nguồn : 350W
 • Vỏ Case: Xigmatek
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Pro P15 (i3 9100/H310/4GB RAM/1TB HDD/Nguồn 350W/Dos)

PC AD Business Pro P15
 • Main: H310
 • Cpu: Intel Core i3 9100
 • Ram: DDR4 4GB/2400 (1*4GB)
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Nguồn: 350W
 • Vỏ: KENOO
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Pro P26 (i5 9400F/H310/8GB RAM/GT710/240GB SSD/Nguồn 350W/Dos)

PC AD Business Pro P26
 • Mainboard: H310
 • CPU: Intel Core i5 9400F
 • RAM: 8GB RAM
 • VGA: NVIDIA GT710
 • Ổ cứng: 240GB SSD
 • Nguồn: 350W
 • Hệ điều hành: Dos
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Pro P16 (i5 9400/H310/4GB RAM/240GB SSD/Nguồn 350W/Dos)

PC AD Business Pro P16
 • Main: H310
 • Cpu: Intel Core i5 9400
 • Ram: DDR4 4GB/2400
 • Ổ cứng: SSD 240GB
 • Nguồn: 350W
 • Vỏ: KENOO
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Pro P17 (i5 9400/H310/8GB RAM/1TB HDD/Nguồn 350W/Dos)

PC AD Business Pro P17
 • Main: H310
 • Cpu: Intel Core i5 9400
 • Ram: DDRam 4 8GB/2666 (1*8GB)
 • Ổ cứng: HDD 1TB
 • Nguồn: 350W
 • Vỏ: Xigmatek
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Ultimate U04 (R7 2700/B450/16GB RAM/240GB SSD/Nguồn 450W/Dos)

PC AD Business Ultimate U04
 • Mainboard: B450
 • CPU: AMD Ryzen™ 7 2700
 • RAM: 16GB RAM
 • VGA: Onboard
 • Ổ cứng: 240GB SSD
 • Nguồn: 450W
 • Hệ điều hành: Dos
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển

PC AD Business Ultimate U03 (i7 9700/B365/8GB RAM/240GB SSD/Nguồn 450W/Dos)

PC AD Business Ultimate U03
 • Mainboard: B365
 • CPU: Intel Core i7 9700
 • RAM: 8GB RAM
 • VGA: Onboard
 • Ổ cứng: 240GB SSD
 • Nguồn: 450W
 • Hệ điều hành: Dos
 

Thông tin đang được cập nhật …

Miễn phí lắp đặt và vận chuyển